Noslēgusies Rīgas interešu izglītības iestāžu izglītības metodiķu sanāksme

2023.gada 21.septembrī notika Rīgas interešu izglītības iestāžu metodiķu tiešsaistes sanāksmē, kurā tika apspriesti svarīgie 2023./2024. mācību gada jautājumi. RD IKSD Sporta un jaunatnes pārvaldes interešu un sporta izglītības nodaļas interešu izglītības programmu vadītāja Inga Sidorčika-Boboviča un Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vadītāja Inga Cimiņa iepazīstināja sanāksmes dalībniekus ar šī mācību gada aktualitātēm, izmaiņām likumdošanā, skolotāju darba novērtēšanā un atalgojumā, ar notikumiem un pasākumiem Rīgas un valsts mērogā. Īpaša uzmanība tika veltīta interešu izglītības metodisko materiālu skates norisei, pieteikšanās un darbu iesniegšanas termiņiem, skolotāju atbalstam darbu prezentācijas sagatavošanā un pasniegšanā. Izglītības metodiķi dalījās ar informāciju par mācību gada pirmā pusgada nozīmīgākajiem pasākumiem un notikumiem savās iestādēs. Esam iepazinušies ar jauniem kolēģiem, kas nesen sākuši strādāt izglītības metodiķa amatā.

Informāciju sagatavoja Marina Lučko,

Rīgas interešu izglītības metodiskā centra projektu vadītāja