Noslēgusies pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Prasme publiski runāt un uzstāties”

Skolēnu pavasara brīvlaikā Rīgas interešu izglītības pedagogiem bija iespējams piedalīties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā “Prasme publiski runāt un uzstāties”. Programmas mērķis bija publiskās runas prasmju pilnveide. Programmas laikā pedagogi praktiski apguva publiskās runas iemaņas kā – runas melodija, žesti u.c.

Programmas dalībnieki tika iepazīstināti ar tēmām:

  1. Runātāja kopējā enerģētika, tās izpausme ķermeņa valodā un runā. Žests un tā nozīme uzstāšanās laikā.
  2. Skaņu veidošana. Korekta artikulācija, tās nepieciešamība. Praktiskie vingrinājumi.
  3. Runas melodija, frāzes ritms, runas taktis. Runātas un lasītas uzstāšanās intonatīvās atšķirības.
  4. Teksta satura analīze (loģiskais akcents, izruna; piekārti, iesprausti, atkarīgi un citi jēdzieni; vārdkopas, zemteksts). Praktiski vingrinājumi.
  5. Brīva, improvizēta uzstāšanās.

Paldies programmas lektorei, Latvijas Kultūras akadēmijas docentei, aktrisei Rutai Vītiņai!

Informāciju sagatavoja:

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra

Galvenais speciālists Reinis Vējiņš