Noslēgusies pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Trafaretu glezniecība”

Saules stars pa atvērto logu, smaidīgas, radoši  darboties  gatavas skolotājas un interešu izglītības pulciņu vadītājas, akrila krāsas smarža, jauna informācija, daudz radošu ideju, viedokļu apmaiņa, jaunu tehnisku paņēmienu apguve –tāda bija diena,  apgūstot kursu “Trafaretu glezniecība”.  Dalībniekiem bija iespēja uzzināt par trafaretu glezniecības izcelsmi, veidiem, paņēmieniem. Skatoties un analizējot attēlus, radās izpratne par trafaretu izmantošanas plašajām iespējām un mākslinieciskiem izteiksmes līdzekļiem.  Bija iespēja praktiski izmēģināt vairākus tehniskus paņēmienus- gan smalkas krāsu pārejas uzklāt ar švammīti, gan biezus, pastozus rakstus veidot ar paletes nazi, gan papildināt kompozīciju ar augu nospiedumiem. Kursu “Trafaretu glezniecība vadītāja māksliniece Līga Baņķiere dalījās pieredzē, demonstrēja paņēmienus dekoratīva gleznojuma radīšanai, deva padomus par kompozīcijas izveidi, paņēmienu izvēli.

Paldies aktīvajām, atsaucīgajām dalībniecēm!

Paldies Bērnu un jauniešu centra “Rīgas skolēnu pils”administrācijai par sadarbību telpu nodrošināšanā!

Informāciju sagatavoja:

Inga Cimiņa