Noslēgusies pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Porcelāna un keramikas dekorēšanas materiāli, paņēmieni un tehnikas”

Programma tika īstenota 2023. gada  23. un 27. novembrī no 10.00-14.30 porcelāna darbnīcā Bērnu un jauniešu centrs Laimīte, Sarkandaugavas ielā 24.

Lektore: Inese Brants – māksliniece, Latvijas mākslinieku savienības biedre. Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” Porcelāna apgleznošanas studijas vadītāja.

Programma tika īstenota divās dienās. Dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar porcelāna dekorēšanas materiāliem, dekorēšanas iespējām un paņēmieniem dekola tehnikā, izmantojot zelta un dažādu krāsu dekolus.

Dalībnieki apguva un nostiprināja prasmes radoši darbojoties, veidojot dekoru dizainu dekola tehnikā uz porcelāna traukiem. Guva zināšanas par lustrēšanas, zeltīšanas preperātiem un to izmantošanas iespējām, darba drošību, strādājot ar preperātiem, kā arī par porcelāna virsglazūras apdedzināšanu.

Gūtas jaunas idejas radošai darbībai un mācību uzdevumu izveidei.

Programmas noslēgumā dalībnieki saņēma pirmajā nodarbībā dekorētās un pēc tam apdedzinātās krūzītes un mākslinieces Ineses Brants grāmatu – metodisko materiālu „Porcelāna apgleznošana. Zīmējums uz porcelāna – grafiskās tehnikas”.

Pedagogi  atzinīgi novērtēja lektores Ineses Brants profesionālo darbu, individuālo pieeju katram dalībniekam, kvalitatīvo nodrošinājumu darbu veikšanai, draudzīgo un pozitīvo gaisotni porcelāna darbnīcā.

Paldies māksliniecei, pedagoģei Inesei Brants par programmas vadīšanu un dalīšanos pedagoģiskajā, profesionālajā radošajā pieredzē!

Foto Inese Brants, Elita Kalnača.

 

Informāciju sagatavoja:

Elita Kalnača, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas galvenais speciālists