Noslēgušies kursi muzeju pedagogiem

Tēma: „Galvenās muzeja funkcijas izglītības iestādē” – 2014. gada  25.-27.marts

 Programmas izpilde

5.03. – praktiska nodarbība savā muzejā- sastāda sarakstu kā krājumu izmanto mācību procesā. Iesniegs ar atskaiti žūrijai

 26.03. – praktiska nodarbība Rīgas 63.vidusskolā, Pāles ielā 9.

Nodarbības vērtē BJC „Rīgas Skolēnu pils” direktors J.Bogdānovs, Rīgas Skolu muzeja vadītājs J.I.Vikšers.

Rīgas 63.direktore N.Naumeca – Centra  izglītības iestāžu vēstures muzeju Vidzemes rajona koordinatore, Baltezera ielas muzeja pedagogs muzejniekus iepazīstināja ar abu muzeju darbu un sadarbību. Parādīja darba saturu, projektu nozīmi un komunikatīvā darba metodes. Iepazīstināja ar muzeja konceptu un darba organizāciju, par darbu novada – apkārtnes izpētē.

Par muzeja darbu Pāles ielā 9, stāsta I.Trukšāne pastāsta, kā sadarbībā ar J.Jevropeicevu, muzeja padomi un absolventiem izveidoja telpā saturu, noformējumu un kā izmanto arī gaiteni izstāžu darbā. Saturs skolas identitāte. Muzejnieki kursu dalībniekus iepazīstina ar visu un noslēgumā jauks koncertiņš.

Dienas otrajā daļā Juglas vidusskolas direktore A.Melle iepazīstina kā sava darba pieredzi apkopo grāmatā, pierāda tradīciju lomu gada darbā.

27.03. – nodarbība BJC „Rīgas Skolēnu pilī”, K.Barona ielā 99.

Muzeja pedagogi iepazīstas ar Rīgas Skolu muzeja ekspozīciju un iespējām pieteikt ekskursijas. Vada J.I.Vikšers.

Tā kā 2015.gads ir pedagogu personību gads, A.Šmite dalījās pieredzē, kā jāmeklē personības, kā jāatlasa materiāls un jāsagatavo tipogrāfiskam izdevumam. Dod darba principus un atlases nosacījumus.

V.Sūna – Ziemeļvalstu ģimnāzijas muzeja pedagogs, Centra izglītības iestāžu vēstures muzeju metodiskās apvienības, Zemgales priekšpilsētas koordinatore parāda patriotiskā darba audzināšanas momentus skolā, uzsver šī darba dabisko raksturu, ja dara no sirds ar vienkāršām lietām, kas skar valsts svētkus, savas zemes tradīcijas un kā savu personisko dzīvi par piemēru var izmantot citu audzināšanā.

I.Poga – internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem muzeja pedagogs demonstrēja, kā pēc emocionāla pasākuma jāformē materiāli, ko vēlāk var lietot ekspozīcijā.

Z.Soboļeva – Centra  izglītības iestādes vēstures muzeju metodiskās apvienības vadītāja aicināja nākošo gadu veltīt Personībām, kas skolā strādā un akcentu likt darba plānošanai, organizācijai un analīzei. Darba akcents patriotiskā un politiskā audzināšana demokrātiskā vidē. Lūdz skolas sadarboties, domāt par pilsonības iegūšanu, domāt par kopdarbību un saticību.

Pašlaik galvenais skate.  7.maijā plkst.15:00 BJC „Rīgas Skolēnu pilī” noslēgums.

Informāciju sagatavoja

Zinaida Soboļeva