Noslēgusies 51. Starptautiskā bērnu mākslas izstādes-konkursa „LIDICE 2023” Latvijas kārtas darbu pieņemšana.

Saņemti, reģistrēti vairāk tūkstotis vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbi!

 

Iesniegtie darbi ir apliecinājums bērnu un jauniešu radošumam, varēšanai un uzņēmībai!

Paldies par Jūsu lielo atsaucību!

  1. gada konkursa tēma – Deja.

Iedvesmas avots mākslas darbu veidošanā – dažādu tautu un dažādu laiku dejas visdažādākajos tērpos, kā arī dejas dzīvajā un nedzīvajā dabā. Darbos ir attēloti gan individuāli dejotāji, gan deju grupas Dziesmu svētkos, ballēs un citos pasākumos. Vispopulārākās tēmas – latviešu tautas dejas, balerīnas, disko, breiks un dzērvju deja.

Paldies bērniem un jauniešiem, pedagogiem, vecākiem un visiem atbalstītājiem!

Īpašs paldies visiem, kas raduši iespējas un rūpīgi iepakojuši darbus drošai transportēšanai! Pirmo reizi pēdējo 4 gadu laikā visi iesniegtie, atsūtītie darbi ir bez bojājumiem!

Paldies visiem, kas korekti ievērojuši darbu noformēšanas prasības!

Paldies par atsaucību un sadarbību konkursa darbu pieņemšanā Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” Baltāsbaznīcas ielas 14 dežurantiem!

Laureātu darbu digitālais darbu katalogs tiks publicēts līdz 2023. gada 8.februārim tīmekļa vietnē www.intereses.lv

Titulbilde:

Autors: Elīza Daniela Dzene (15 gadi), “Uzdejosim”      , Nacionālā mākslu vidusskola Jāņa Rozentāla mākslas skola”, pedagogs Vita Jurjāne.

 

Informāciju sagatavoja Elita Kalnača Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra galvenā speciāliste vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā