Noslēdzies ugunsdrošības konkurss Rīgas 4. klašu skolēniem

Novembra beigās un decembra sākumā Rīgas izglītības iestāžu 4. klašu skolēni tika aicināti piedalīties erudīcijas konkursā „Pieskati uguni!” Latvijas Ugunsdzēsības muzejā un Ugunsdrošības  un civilās aizsardzības koledžā. Konkursa mērķis ir nostiprināt pamatzināšanas par ugunsdrošības noteikumiem, padziļināt skolēnu izpratni par ugunsgrēka cēloņiem un sekām.

Šogad konkursā piedalījās 17 Rīgas rajonu/priekšpilsētu izglītības iestāžu 4. klašu skolēnu komandas. Konkurss norisinājās 3 kārtās:  2 pusfināli 27.un 29.novembrī un fināls 5.decembrī. Konkursa dalībniekiem pusfinālā Latvijas Ugunsdzēsības muzejā bija jāveic sekojoši uzdevumi:

  • mājas darba prezentācija
  • drošības ievērošana, lietojot sveces un radošā darbnīca ”Sveču marmorēšana”
  • teorētiskie jautājumi
  • medicīnas jautājumi
  • stafete

Pusfināla laureātu komandas tika aicinātas piedalīties konkursa finālā 2018. gada 5. decembrī Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā. Fināla dalībniekiem bija jāveic sekojoši uzdevumi:

  • teorētiskie jautājumi
  • stafete-labirints “Evakuācijas ceļš”
  • plakāta “Pieskati elektroierīces!” zīmēšana un prezentācija
  • praktiskais uzdevums “Apģērba dzēšana”

Konkursa noslēgumā kadeti dalībniekus iepazīstināja ar ugunsdzēsēju mašīnām un aprīkojumu. 27.novembra pusfinālā laureāta godu izcīnīja: Rīgas 88.vidusskolas, Rīgas 34. vidusskolas un Rīgas 86.vidusskolas komandas. 29.novembra pusfinālā laureāta godu izcīnīja: Rīgas 93. vidusskolas, Rīgas Imantas vidusskolas un Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas komandas. 5.decembra finālā 1.vietu ieguva Rīgas 88. vidusskolas  komanda, 2. vietu – Rīgas 34. vidusskolas komanda  un 3. vietu Rīgas Imantas vidusskolas komanda.

Konkursa noslēgumā skolotāji pateicās par konkursa organizāciju, aktuālo tēmu un tās nozīmi nākotnes profesijas izvēlē. Par koledžā apgūstamajām profesijām saistoši stāstīja kadeti un direktora pienākumu izpildītājs Vilis Students.

Konkursu organizē Bērnu un jauniešu centrs „Daugmale” sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru, Latvijas Ugunsdzēsības muzeju un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu. Konkurss norisinājās ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu.

Informāciju sagatavoja: Ilze Rimicāne, Bērnu un jauniešu centra ”Daugmale” izglītības metodiķe, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra pasākumu koordinatore