Noslēdzies seminārs roku darba īpašas rotas izveidošanā “Brošas ar sejiņu”

5. un 7.martā BJC “Laimīte”, Sarkandaugavas ielā 24, laipni uzņēma vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmu interešu izglītības skolotājus. Semināru organizēja Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs izglītības programmas “Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas un interešu izglītības programmas īstenošanai rotu dizaina pamati” ietvaros. Semināra tēma – roku darba īpašas rotas izveidošana – “Brošas ar sejiņu”.
Mācību mērķis – iegūt zināšanas brošas izgatavošanā jauktajā tehnikā, apgūt un pilnveidot paņēmienus un prasmes rotas vai interjera objekta izgatavošanā.

Pirmajā semināra dienā bija vairāki uzdevumi – izstrādājumu veidošana no plastikas, miniatūrā skulptūras veidošanas tehnikā. Оtrajā semināra dienā bija apgūta izstrādājuma izšūšana ar pērlītēm, izstrādājuma kā brošas vai interjera elementa noformēšana.
Visi pedagogi veiksmīgi tika galā ar uzdoto, papildinot un izdaiļojot darbus ar mākslinieciskajiem elementiem un ieguldot tajos daļiņu sava sirds siltuma.

Informāciju sagatavoja: Gaļina Novikova, BJC “Laimīte” skolotāja