Noslēdzies Rīgas bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālais sarījums “Senā skaņu pasaule”

Šogad bērnu un jauniešu folkloras kopu Rīgas reģionālais sarīkojums norisinājās F.Brīvzemnieka pamatskolā, izdziedot, izspēlējot, izstāstot un izdejojot šī gada tēmu “Senā skaņu pasaule”. Sarīkojumā katra folkloras kopa rādija savu unikāli sagatavoto programmu par gada tēmu, kurā iekļāva dziedāšanas, stāstīšanas, muzicēšanas un dejošanas prasmes. Lai taupītu dalībnieku laiku un atvieglotu darbu arī darbnīcu vadītājiem, koncerts norisinājās 2 daļās. Kamēr pirmās daļas dalībnieki uzstājās, otrās daļas dalībnieki apmeklēja radošās darbnīcas – Dūceņu, plaukšķeņu, filcēto ritma instrumentu un ritma instrumentu gatavošanas darbnīcas. Sarīkojuma trešā daļa bija koprotaļu projekta mēģinājums XIII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku folkloras programmai.

Sarīkojums nodrošināja bērniem izcilu brīvā laika pavadīšanu kopā ar vienaudžiem. Kā pievienotā vērtība bija jaunu prasmju apgūšana – tematiskajās darbnīcās apgūtais, kur katra uztaisītā lieta palika katram dalībniekam kā piemiņa par sarīkojum. Līdzīgi domājošu bērnu un jauniešu kopā sanākšana stiprina izpratni par tradīciju nozīmību, audzina patriotismu, pilnveido sadarbības prasmes, pārbauda katra komunikācijas spējas. Kopīgi danči, rotaļas ir fantastiska integrācijas iespēja mazākumtautību folkloras kopu dalībniekiem un viņu vecākiem. Pozitīva uzstāšanās pieredze, liek cerēt, ka pamazām izdosies bērnus atmodināt un iedrošināt aktīvai un sabiedriskai dzīvei, veidojot sabiedriski aktīvas un sociāli atbildīgas personības. Darbošanās folkloras kopās rada bērnos pamata/sakņu sajūtu. Tā ir iespēja ieraudzīt pagātni caur tagadnes cilvēka acīm, iemācīties secināt, izvērtēt, salīdzināt un perspektīvi raudzīties nākotnē.

Tradicionālā kultūra palīdz bērniem un  jauniešiem atklāt sevī to pozitīvo un individuāli pievilcīgo, ko, iespējams, klases stundās ne visiem izdodas atvērt un parādīt. Reģionālais sarīkojums ir vieta, kur justies labi, radoši, būt gaidītam un vēlēties dalīties savās prasmēs un priekā ar līdzīgi domājošiem.

Sarīkojuma turpinājums notiks Zasā, Jēkabpils novadā, 2024.gada 18.un 19.maijā, uz kurieni dosies Bērnu un jauniešu centra Rīgas Skolēnu pils folkloras kopa “Kokle”, F.Brīvzemnieka pamatskolas folkloras kopa “Spruksti”, Rīgas Kultūru vidusskolas folkloras kopa “Krulla”, Pārdaugavas Valdorfa pamatskolas folkloras kopa un Rīgas Baltmuižas pamatskolas folkloras kopa “Birjuļki”.

Paldies bērniem un janiešiem un skolotājiem! Īpašais paldies Friča Brīvzemnieka pamatskolai par uzņemšanu!