Mūzikas jomas ritumā

28. janvārī Rīgas 6.vidusskolā notika Vidzemes un Latgales priekšpilsētu interešu izglītības mūzikas jomas koru un ansambļu vadītāju seminārs. Dziesmu svētku noskaņā ļāva iejusties Rīgas 6.vidusskolas meiteņu koris, izdziedot visu skatēs paredzēto repertuāru. Ināra Freimane vērsa uzmanību uz prognozējamajām problēmām dziesmu apguves procesā, savukārt, Ilga Millere informēja skolotājus par prasībām, ar kurām jārēķinās tiem skolotājiem, kuri vēlas iegūt kādu no darba kvalitātes novērtējuma pakāpēm. Stāstīja par tām niansēm, kuras, īpaši vadot atklātās nodarbības ar koriem vai citiem interešu izglītības kolektīviem, bieži varam piemirst vai nepievērst tām pietiekamu uzmanību. Priecēja tas, ka skolotāji ļoti atbildīgi un ieinteresēti gatavojas svētkiem. Skolotāji tika informēti arī par tuvākajiem notikumiem, skatēm un prasībām un, šķiet, ka bērnu centība ļāva visiem sajust, ka viss ir iespējams!

Inta Godiņa, interešu izglītības mūzikas metodiskās apvienības vadītāja (Inta.godina@intereses.lv)