Muzikālā pietura Gaiziņa ielā 1

Novembra nogalē  Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā norisinājās jau astotais Rīgas Valstspilsētas vidusskolu konkurss “Muzikālā pietura”. Šogad kopā ar žūrijas kolēģēm Svetlanu Cauni un Sandru Nordenu izbaudījām un vērtējām deviņus lieliskus un pavisam atšķirīgus muzikālus priekšnesumus. Dalībnieki uzstājās divās grupās – muzikālie kolektīvi un solistu priekšnesumi. Katra uzstāšanās bija atšķirīga gan tehniski, gan saturiski, gan emocionāli, tāpēc žūrijai bija ārkārtīgi interesanti vērot un vērtēt katru priekšnesumu. Muzikālo kolektīvu grupā pirmo vietu ieguva Oskara Kalpaka Rīgas daiļamatu pamatskolas muzikālais kolektīvs, kuri izcēlās ar trauslo, pārdomāto, tehniski nostrādāto izpildījumu. Otro vietu ieguva Rīgas 51. vidusskolas vokālais ansamblis. Īpaši aizkustinošs bija tautasdziesmas “Saulīt vēlu vakarā” izpildījums, rokās turot sveču gaismiņas. Savukārt trešajā vietā ierindojās Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas muzikālais kolektīvs.

Solistu kategorijā dalībnieki izcēlās ar atšķirīgu pieeju izvēlētajam repertuāram, kā arī uzdrīkstēšanos, kas tika atalgota ar skaļiem aplausiem pēc katras uzstāšanās. Pateicības par dalību konkursā žūrija izteica Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas skolniecei Annai Kurasinai un Privātās Rīgas Tehnolingvistiskās ģimnāzijas skolniecei Tairai Zumbulidzei. Trešajā vietā žūrija ierindoja Lailu Kudlišku, kura, lai arī sākotnēji mazliet kautrīgi, tad otrajā konkursa dziesmā jau pārliecinoši atraisīja emocijas, kas ir neatņemama dziesmas izpildījuma sastāvdaļa. Žūrijai bija iespēja piešķirt divas otrās vietas, un tajās ierindojās Oskara Kalpaka Rīgas daiļamatu pamatskolas skolniece Emīlija Bička un Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas skolniece – Rendija Einika. Emīlijas tehniski nostrādātais dziedājums bija kā meditācija, īpaši izpildot Jura Kulakova kompozīciju ar Māra Melgalva vārdiem “Kā man klājas?”. Savukārt Rendija īpaši palika atmiņā ar uzdrīkstēšanos veidot acu skatienu ne tikai ar auditoriju, bet arī ar žūriju. Vokālo sniegumu lieliski papildināja atbrīvotība un emocionalitāte uz skatuves. Pirmajā vietā žūrija vienbalsīgi izvirzīja Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas audzēkni Dāvidu Aleksandrovu. Dāvida atbrīvotība, enerģija un skatuves harisma bija nenoliedzama. Tāpat spēcīgas ir arī vokālās dotības un spēja izpildīt ārkārtīgi dažādu repertuāru gan vokāli, gan emocionāli.

Patiesībā vietu sadalījums ir vairāk tehnisks novērtējums. Tam pāri viennozīmīgi stāv konkursa laikā gūtā pieredze un jaunas iepazīšanās. Tieši tāpēc šādi konkursi ir tik būtiski – lai dažādu skolu pārstāvjiem dotu iespēju izmēģināt savas spējas, noturību, drosmi, pārliecību, talantus un savā ziņā arī skatuvisko veiksmi un brīnumu, kas rodas vien tad, kad ar atvērtu sirdi dari to, kas patīk un padodas. Visas žūrijas vārdā novēlu neapstāties pie šī pakāpiena, bet spert soli tālāk, izaicināt sevi un nebaidīties atvērties pasaulei!

Paldies Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolai par konkursa tradīcijas iedzīvināšanu, uzturēšanu un popularizēšanu!

Žūrijas vārdā,

Melisa Kaškura