Mūsdienu deju projekts „Dejotāji rada”

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina radošus mūsdienu deju dejotājus un pedagogus pieteikties projektam „Dejotāji rada”.

Joprojām ar siltām un mīļām atmiņām atceramies projektu „Attālinātā deja”. Lai radītu sirsnīgo deju „Apskavieni”, apvienojās astoņi Rīgas mūsdienu deju pedagogi – horeogrāfi. Šogad uzsākam jaunu projektu, kurā izmēģināt savu radošumu horeogrāfijas veidošanā, aicinam Rīgas valstspilsētas pašvaldības mūsdienu deju kolektīvu dejotājus.

Rīgas mūsdienu deju kolektīvu vadītāji, ja esat pamanījuši savos kolektīvos talantīgus un radošus jauniešus, kuri labrāt iesaistās deju veidošanā un, varbūt, nākotnē plāno apgūt deju pedagoga – horeogrāfa profesiju, šis projekts domāts tieši jums! Projektam pieteiktie dejotāji, sadarbībā ar saviem kolektīvu vadītājiem, veidos horeogrāfiju dejai „Pieliec roku mazliet”.

Projekta ietvaros tiks veidoti deju soļu mācību video. Mūsdienu deju kolektīvus aicināsim izmantot mācību video un iestudēt deju savos kolektīvos. Mācību procesu un projekta norisi atspoguļosim Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra mājas lapā intereses.lv un Facebook lapā.

Projekta noslēgumā tiks uzņemts dejas „Pieliec roku mazliet” video, kurā piedalīties aicināsim visus Rīgas valstspilsētas mūsdienu deju kolektīvus, kuru dejotāji būs apguvuši pilnu dejas horeogrāfiju.

Projektam „Dejotāji rada” jaunos horeogrāfus piesaka kolektīva vadītājs līdz š.g. 16.februārim plkst.12.00.

Piedaloties projektā, iesaistītās personas dod savu piekrišanu, ka fotogrāfijas un/vai video attēli var tikt publicēti Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra tīmekļvietnēs (tajā skaitā uzglabāti publiskās pieejamības arhīvā), drukātajos izdevumos, TV ierakstos, tiešraidē.

Par personas datu apstrādi, pieteikuma iesniedzējam ir pienākums informēt nepilngadīgo dalībnieku likumiskos pārstāvjus.

Pieteikuma anketa: https://forms.office.com/e/s1d369WJLQ

Esi kustībā!

 

Informāciju sagatavoja

Ivetta Tamane

Centra galvenā speciāliste mūsdienu deju jomā. itamane@edu.riga.lv