Miķeļdiena Rīgas 86.vidusskolā

Septembris Ziemeļeiropā tradicionāli ir ražas novākšanas svētki un astronomiskā rudens sākums. Latvijā rudens pilnbrieda laiks tiek svinēts ar Miķeļdienu, 29.septembri. Senāk šos svētkus sauca par apjumībām, bet vēlāk, tradīcijām saplūstot kopā ar kristīgo ticību, ir ieviesies Miķeļdienas apzīmējums. Apjumību centrālais notikums ir “Jumja ķeršana”, rituāla darbība, lai nodrošinātu bagātīgu ražu arī nākamajā gadā.

Mūsdienās Miķeļdienai raksturīgi ir dažādu veidu tirgi. Jau kopš seniem laikiem Rīgā tirgus plačos uzslej Umurkumuru – slidenu koka stabu, kura galā sakar dažādas vērtīgas mantas. Tas, kurš spēj stabā uzrāpties līdz augšai, paņem sev tīkamās lietas.

Miķeļdiena ir arī jaunu meitu pēdējā bildināšanas diena. Ja bildinājums netiek saņemts, jāgaida līdz pavasarim!

Bet 21.gadsimtā Miķeļdiena turpina dzīvot un savas tradīcijas izkopušas ir daudzas izglītības iestādes Rīgā. Šogad ieskatīsimies, cik jautri šajā  dienā gāja Rīgas 86.vidusskolā! Svarīga skolā ir ne vien bērnu un skolotāju sadarbība, bet arī skolēnu sadarbība ar saviem vecākiem. Šogad skola rīkoja rudens velšu izstādi, kur ģimenes piedalījās ar saviem eksponātiem. Savukārt par kopīgām aktivitātēm un labi noskaņojumu rūpējās folkloras kopa “Jāņtārpiņi” kopā ar savu vadītāju Ludmilu Fominu. Prieks, ka skolā, kurā pārsvarā mācās bērni, kuru ģimenes valoda ir krievu valoda, apgūst gan latviešu tradīcijas, gan latviešu tautas dziesmas un rotaļas. Rotaļa ir universāls integrācijas modelis, jo nepiespiestā atmosfērā apvieno kustību, prieku un valodas apguves iespēju.

Bagātinamies un tiekamies Mārtiņos!

Informāciju sagatavoja Dina Liepa