Metodisko materiālu izstrādņu skate tuvojas finiša taisnei

Jau otro gadu kopš marta norisinās Rīgas interešu izglītības metodiskā centra organizētā Metodisko materiālu izstrādņu skate, kurā aicinām piedalīties ikvienu izglītības iestāžu pedagogu, kurš izstrādā metodisko darbu savā jomā.

Izvērtējot pedagogu iesniegtos darbus, izglītības iestāde labākos izvirza skates II kārtai, un oktobra sākumā tos iesniedz Metodiskajā centrā.

Šogad uz II kārtu ir iesniegti 28 darbi šādās jomās: vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, sports, svešvalodas, pirmsskola, teātris, vide, arheoloģija un deja. Līdzīgi kā pagājušo gadu visplašāk pārstāvētā ir vizuālā un vizuāli plastiskās mākslas joma- kopā iesniegti 14 darbi.

Lai interesenti un skates žūrija labāk iepazītu darbu mērķus, tēmas izvēli un darba saturu, šogad autori tiek aicināti prezentēt savus darbus.

š.g.21. un 22.oktobrī no plkst.10.00-12.30 visus interesentus aicinām uz darbu prezentācijām, kuras norisināsies BJC „Rīgas Skolēnu pils” 112.telpā. (Prezentācijas laikus skatīt pielikumā).

Skates darbu izstāde būs skatāma no 27.novembra līdz 4.decembrim.

Laureātu godināšanas pasākums notiks 27.novembrī plkst. 15.00 BJC „Rīgas Skolēnu pils”, uz kuru aicināti ierasties visu darbu autori, iestādes vadītāji un metodiķi.

Prezentāciju laiki

 

Gita Pērkone

izglītības metodiķe