Metodiskā centra bibliotēkas jaunumi

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra bibliotēka papildināta ar vairākām jaunām grāmatām. Starp tām Ziemassvētku laikam aktuālā Jāņa Alberta Jansona “Latviešu masku gājieni”, Sanitas Nikitenko “Mīļlietiņas, rokdarbi vienam vakaram”, Daiņa Īvāna “Garaspēka zemes atgūšana”, nošu krājums “100 Raimonda Paula dziesmas ar Guntara Rača tekstiem” un citas. Gaidām mūsu bibliotēkā!

Bibliotēkas jaunumi