Māras Gaņģes metodiskā izstrādne „Izrāde-pastaiga virtuālā vidē”

Ar prieku paziņojam, ka no 27. oktobra Māras Gaņģes metodiskā izstrādne “Izrāde-pastaiga virtuālā vidē” digitālā formātā pieejama visiem interesentiem!

 Lasi metodisko izstrādni šeit!

Darba autore, Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” interešu izglītības skolotāja Māra Gaņģe, vada Eksperimentālu teātra studiju “Vizuālā teātra laboratorija” un kustību nodarbības.

Darba mērķis ir paplašināt izpratni par teātra mākslas daudzveidību un veicināt radošumu, veidojot virtuālu īpašvietas teātra izrādi, kas ļauj no jauna paskatīties gan uz konkrētajām vietām pilsētā, gan arī interneta vides izmantošanu mākslas darba veidošanā. Metodiskās izstrādnes mērķauditorija ir interešu izglītības teātra studijas jaunieši nelielā grupā attālinātā darba apstākļos: vecuma grupā 5.–8. klase saīsinātā versija un 9.–12. klase izvērstāka versija, iekļaujot darbu ar periodika.lv. Metodiskā izstrādne papildināta ar 6 video materiāliem.

Metodiskā izstrādne „Izrāde-pastaiga virtuālā vidē” ir Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skates 2021.gada laureātu darbs.