Mākslas konkurss “Daba mums apkārt. Pļava 13”

Bērnu un jauniešu centrā “IK Auseklis” līdz 2. maijam vēl ir iespēja apmeklēt bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas izstādi “Daba mums apkārt. Pļava13”. Konkursa tēma ir ezis un kaķpēdiņa.

Konkursa mērķis veicināt bērnu un jauniešu interesi par Latvijas pļavu floru un faunu, rosināt bērnos un jauniešos radošu pašizteikšanos un fantāziju, veidojot darbus vizuāli plastiskajā mākslā un izmantojot dažādus materiālus. Šogad konkursā gandrīz 200 audzēkņus darbam motivējuši 50 skolotāji!

Izstāžu zālē redzam brīnišķīgi skaistus un interesantus darbus.

Ir pavasaris un mūsu Pļava – pilna ar ežiem un kaķpēdiņām!

Aicinām ciemos!

Informāciju sagatavoja: Aija Kalniņa, Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” izglītības metodiķe