Literārās jaunrades konkurss “Pabeidz pasaciņu”

Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona” rīko Rīgas izglītības iestāžu 4. – 9. klašu skolēnu literārās jaunrades konkursu “Pabeidz pasaciņu”. Konkursa mērķis ir rosināt 4. – 9. klašu audzēkņu interesi par literāro jaunradi, veicināt bērnu un jauniešu radošumu, bagātināt valodas krājumu un fantāziju, attīstīt spēju izteikties.

Informāciju par konkursa norisi var uzzināt pie Pārdaugavas BJC “Altona” interešu izglītības programmas  “Jauno rakstnieku klubiņš” pedagoģes Paulas Sonitas Derumas, t.28864878, psderuma@edu.riga.lv.

Konkursa NOLIKUMS