Lidices darbu karavāna ceļo uz Bērnu un jauniešu centru ”Daugmale”

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamentu, Bērnu un jauniešu centru “Daugmale” un Čehijas Republikas vēstniecību Rīgā aicina iesniegt darbus 52. Starptautiskajam bērnu mākslas darbu konkursam „LIDICE 2024”

Pirmie darbi jau sasnieguši galamērķi.

Darbi jāiesūta (pasta zīmogs 15.01.2024.) vai jāiesniedz no 2024.gada 15.janvāra līdz 19.janvārim Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale”, Jēkabpils ielā 19a, Rīgā, LV -1003 (Pielikums Nr.3), pievienojot darbu sarakstu (Pielikums Nr.4). Skat. Nolikumu https://www.visc.gov.lv/lv/media/22164/download?attachment

Sarakstu līdz 2024.gada 15.janvārim nosūtīt elektroniski arī VISC Nemateriālā kultūras mantojuma un ilgtspējīgas attīstības projektu nodaļas vecākajai ekspertei Sandrai Miezei, sandra.mieze@visc.gov.lv

 

Informāciju sagatavoja:

Ilze Rimicāne

Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” izglītības metodiķe 

tālr.29701995, e-pasta adrese: irimicane2@edu.riga.lv