Lāpu gājiens  uz Brāļu kapiem  

Lai stiprinātu bērnu un jauniešu valstiskuma apziņu, lepnumu par Latvijas valsti. Padziļinātu izpratni par Latvijas, kā valsts, rašanos, vēsturi, valstiskuma atjaunošanu.  Lai godinātu un pieminētu Latvijas brīvības cīnītājus 100. gadadienā,  2019. gada 13. novembrī ap plkst. 19.00 no BJC “Laimīte”, Sarkandaugavas ielā 24,   dosies Lāpu gājienā uz Brāļu kapiem. Norise: ziedu nolikšana un klusuma brīdis pie  Svētās uguns altāra, svecīšu nolikšana Kapu laukā pie kritušo karavīru atdusas vietām, piemiņas brīdis pie Mātes Latvijas pieminekļa.