Lai gaišām domām un darbiem piepildīts 2021. gads!

Turpinām radoši izzināt latviešu pasakas arī šogad!
Imanta Ziedoņa Baltās pasakas iedvesmoti, vēlam no visa Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra kolektīva gaišām domām un darbiem piepildītu 2021. gadu!