Kursi vizuālās mākslas skolotājiem

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

25. novembrī un 2. decembrī  notiks 12 stundu kursi „Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās mākslas interešu izglītības programmas īstenošanai kompozīcijas  pamatu apmācības metodikā’’

Kursu tēma – „Tangrama spēles izmantošana kompozīcijas apguvē ar IT resursiem’’.

Tālākizglītības kursu  programmas teorētiskā un praktiskā daļā skolotāji apgūs kompozīcijas iemaņas, izmantojot tangramu kā spēli, telpisku objektu zīmēšanu un to iekļaušanu kompozīcijā, kā arī interneta vietnes www. pinterest.com izmantošanas iespējas mācību procesā.

Lektore – Ieva Drēviņa

Darba kārtība pielikumā.

Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv!

Norises laiks: 25.11.2015 plkst. 15.00 - 02.12.2015 plkst. 19.00
Norises vieta: Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Lavīzes iela 2A

Pielikums
Pieteikuma anketa