Kursi “Metodiskā un administratīvi organizatoriskā darba optimizēšana ar Office 365 rīkiem”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs organizē profesionālās kompetences pilnveides programmu  12 stundu apjomā interešu izglītības metodiķiem   “Metodiskā un administratīvi organizatoriskā darba optimizēšana ar Office 365 rīkiem”. Programmas norise BJC “Rīgas Skolēnu pils” K. Barona  ielā 99., 2019. gada 20.un 23. maijā no plkst 9.30-13.30.

Programmu vadīs Ēvalds Masaļskis.

Programmas klausītāji gūs ieskatu tēmās:

  • Darbs Rīgas domes elektroniskajā pasta sistēmā edu.riga.lv
  • Mākoņservisi.
  • Excel tabulas un to iespēju izmantošana metodiskā darba nodrošināšanā (Projektu veidošanā, pasākumu organizēšanā, tāmēšanā, datu apkopošanā. Pasākuma tehniskā scenārija u.c. izveidē)

Norises laiks: 20.05.2019 plkst. 9.30 - 23.05.2019
Norises vieta: BJC “Rīgas Skolēnu pils” K. Barona  ielā 99