Aicinām uz semināru “Metodiskā materiāla – uzdevumu grāmatas “Zirnulis” pielietošana praktiskā darbā”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām uz semināru “Metodiskā materiāla – uzdevumu grāmatas “Zirnulis” pielietošana praktiskā darbā”. Seminārs notiks Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte”, Baltāsbaznīcas ielā 14, 2019.gada 1. novembrī ( 6 stundu apjomā ), plkst. 15.00 – 19.00. Semināra nodarbības paredzētas pirmsskolas, sākumskolas un estētiskās audzināšanas skolu skolotājiem, kas realizē interešu izglītības programmas. Lektore Dace Putāne – Mg. pead., 25 gadus Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” Estētiskās audzināšanas skolas “Mazais prātnieks” vadītāja un skolotāja.

Grāmata “Zirnulis” ir Rīgas Interešu izglītības Metodisko materiālu skates 2018. gada laureāts un Daces ideju ceturtā grāmata, kas palīdz pirmsskolu vecākās grupas bērniem un pirmklasniekiem izprast gada ciklu, iegūstot kompetences dabas zinībās, matemātikā, latviešu valodā, ētikā un vizuālajā mākslā.

  • Semināra apmeklētāji saņems Metodisko materiālu – uzdevumu grāmatu “Zirnulis”
  • Uz semināru jāierodas, ņemot līdzi krāsu zīmuļus, līmes zīmuli un šķēres.

Pieteikumus iesūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv. Lūdzam izmantot Rīgas domes elektroniskā pasta sistēmu edu.riga.lv, iesūtot pieteikumu.

Norises laiks: 01.11.2019 plkst. 15.00 - 01.11.2019
Norises vieta: Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte”, Baltāsbaznīcas ielā 14

Pieteikuma anketa