Aicinām uz semināru “Izstāžu un ekspozīciju noformējums”

Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināru skolu muzeju pedagogiem un interešu pulciņu skolotājiem, gatavojoties Rīgas vispārējās izglītības iestāžu skolu vēstures muzeju skatei,  28.janvārī plkst. 15.00, Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils”, Krišjāņa Barona ielā 99. Seminārā tēma “Izstāžu un ekspozīciju noformējums”. Lektore  –  Mag.Art. Līga Baņķiere.  Jūrmalas pilsētas muzeja filiāles “Bulduru izstāžu nams” izstāžu kuratore.

L. Banķiere: “Muzejs ir ne tikai informācijas sniegšanas vieta. Tā ir vieta piedzīvojumam, atklājumiem, priekam un svētku sajūtai. Jo uz muzeju mēs neejam katru dienu, bet gan īpaši gatavojoties, vācot informāciju, atsauksmes un tamlīdzīgi. Un tādēļ ir svarīgi šo īpašo sajūtu apmeklētājiem dot. Vizuālais iespaids, materiālu izvietojums ir ļoti nozīmīgs muzeja darbības elements. Ne vienmēr vairāk ir labāk. Šajā seminārā muzeju pedagogiem palīdzēšu izprast ekspozīcijas veidošanas pamatprincipus – kompozīcijas pamati, krāsu salikumi, kontrastu spēle, šriftu izvēle. Dažādu atšķirīgu elementu izkārtošana. Ekspozīcijas koncepcijas izveide. Būs praktiski vingrinājumi, attēlu analīze un diskusijas par izstāžu noformējumu.”

Norises laiks: 28.01.2019 plkst. 15.00 - 28.01.2019
Norises vieta: Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils”, Krišjāņa Barona ielā 99

Pieteikuma anketa