Aicinām uz semināra programmu „Mākslinieciskās domāšanas principi repertuāra izvēlē”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus interešu izglītības kultūrizglītības programmu skolotājiem 8 stundu apjomā „Mākslinieciskās domāšanas principi repertuāra izvēlē” 2021. gada 14. maijā tiešsaistes platformā Zoom no plkst.9.00 līdz 17.00. Lektors – kultūras pils “Ziemeļblāzma” mākslinieciskais vadītājs, Mg.oec., Mg.art Kārlis Anitens.

Aicinām aizpildīt PIETEIKUMA ANKETU šeit: https://forms.gle/2HGhm6jkamC2RNxg9

Programmas apraksts

Seminārā “Mākslinieciskās domāšanas principi repertuāra izvēlē” tiek apskatīti tādi būtiski jautājumi kā kultūras definīcija, mākslas definīcija, mākslas un realitātes sadarbība, mākslinieciskās domāšanas principi un to iedarbība sabiedrībā, mākslinieciskā vispārinājuma radīšana, koncertprogrammas vai pasākuma eksplikācijas radīšana, repertuāra izvēle dotā mākslinieciskā vispārinājuma ietvaros, scenārija izveide.

Norises laiks: 14.05.2021 - 14.05.2021
Norises vieta: Tiešsaistē