Aicinām uz kursu programmu “Bērnu tiesību aizsardzība”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības skolotājus un tehniskos darbiniekus pieteikties attālinātai profesionālās kompetences pilnveides programmai “Bērnu tiesību aizsardzība” (8 stundas) apguvei. Programma norisināsies tiešsaistē 2021. gada 12. maijā no plkst. 10.00.

Lektore – sertificēta psiholoģe klīniskās un veselības psiholoģijas jomā Inga Dreimane.

Aicinām aizpildīt PIETEIKUMA ANKETU 12. maija kursiem šeithttps://forms.gle/RDbRkp6qkGwGP1vP7

Programma iepazīstinās klausītājus, ar speciālām zināšanām bērnu tiesību aizsardzības jomā Programmas tēmas: 

 • Bērnu tiesību aizsardzības jēdziens;
 • Spēks un vara;
 • Agresija un vardarbība; 
 • Starptautiskā un nacionālā likumdošana: cilvēktiesību konvencija, bērnu tiesību konvencija, bērnu tiesību aizsardzības likums;
 • Varas instrumenti;
 • Tiesību pārkāpumu veidi;
 • Atstāšana novārtā; 
 • Emocionālā vardarbība;
 • Fiziskā vardarbība; 
 • Seksuālā vardarbība   
 • Pieaugušo cilvēku rīcības stratēģija; 
 • Uzmanība;
 • Atbildības attīstīšana bērnos; 
 • Pieņemšana; 
 • Speciālistu rīcības stratēģija sadarbībā ar vecākiem;
 • Starp profesionālā sadarbība starp speciālistiem vienā organizācijā;
 • Sadarbība ar vecākiem; 
 • Sadarbība ar citām institūcijām;
 • Speciālistu palīdzība un atbalsts sev.

Norises laiks: 12.05.2021 - 12.05.2021