Aicinām uz kursiem „Teātris – teorētisko zināšanu un praktiskas kompetences kopums”

No 21. līdz 25. oktobrim Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils” (K. Barona ielā 99) notiks pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma „Teātris – teorētisko zināšanu un praktiskas kompetences kopums” 36 stundu apjomā.

Kursu plāns

Režija un aktiermeistatība. Lektore – Biruta Bauma

Aplūkosim lugas režisoriskās analīzes un izrādes ieceres  posmus, balstoties uz A.Čehova  lugas “Tēvocis Vaņa” materiāla. Iztirzāsim skatuviskās darbības elementus un veidus. Apskatīsim fizisko darbību metodi darbā ar aktieri un neverbālo izteiksmes līdzekļu izmantošanu darbā pie lomas.

Skatuves runa. Lektore – Irēna Bauma

Tiks aplūkoti runas loģikas un izteiksmīguma aspekti, vārdisko darbību  veidi. Iepazītas runas spēles. Apgūti balss higiēnas paņēmieni un Streļņikovas paradoksālās elpošanas vingrinājumi. Veikts praktisks darbs ar tekstu.

Skatuves kustība – Lektors – Dzintars Krūmiņš

Piedāvātās lekcijas paredz apgūt ķermeņa apzināšanos un tā apzināšanos telpā, kā arī māca sadarboties pašam ar savu ķermeni un pārējo grupu. Neverbālo saziņu, izmantojot abstraktu ķermeņa valodu. Kurss veidots pēc Anša Rūtentāla (1949-2000) izstrādātās metodoloģijas, kura balstās uz pantomīmas, klasiskā baleta, jogas un japāņu bhuto teātra principiem, vingrojumiem un paņēmieniem.

Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv.

Aicinām izmantot Rīgas domes elektroniskā pasta sistēmu edu.riga.lv, iesūtot pieteikumus.

Norises laiks: 21.10.2019 - 25.10.2019
Norises vieta: Bērnu un jauniešu centrā "Rīgas Skolēnu pils" K. Barona ielā 99

Pielikums
Pieteikuma anketa