Aicinām uz kursiem “Izstāžu un ekspozīciju iekārtošana”

21. un 22. oktobrī bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” Baltāsbaznīcas ielā 14 notiks kursi par tēmu “Izstāžu un ekspozīciju iekārtošana”. Kursu dalībniekiem iespēja  apgūt ekspozīciju iekārtošanas pamatprincipus. Gūt iemaņas izstāžu noformējuma elementu izgatavošanā (planšetes, anotācijas utml.). Veidot vizuāli pievilcīgas izstādes, izmantojot kompozīcijas pamatlikumus, kā arī sekojot mūsdienu prasībām ekspozīciju iekārtošanā.

Pedagogiem kursi dod teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas estētiski pievilcīgas vides radīšanā, kā arī motivēt jauniešus labiekārtot savu apkārtējo vidi.

Līdzi jāņem instrumenti un piederumi praktisko vingrinājumu veikšanai: papīrs( dažādu krāsu un biezuma), zīmuļi, flomāsteri, krāsainas pildspalvas, līmes zīmulis, šķēres.

Kursus vadīs Līga Baņķiere, Mg.art. Pielikumā kursu apraksts.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv. Lūdzam izmantot Rīgas domes elektroniskā pasta sistēmu edu.riga.lv, iesūtot pieteikumu.

Norises laiks: 21.10.2019 plkst. 10.00 - 22.10.2019
Norises vieta: Bērnu un jauniešu centrā "Laimīte" Baltāsbaznīcas ielā 14

Pielikums
Pieteikuma anketa