Aicinām sporta pedagogus uz kursiem “Vispusīgās fiziskās sagatavotības attīstīšana treniņu procesā”

Rīgas Interešu Izglītības metodiskais centrs aicina interešu izglītības sporta pedagogus pieteikties uz 36 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas sporta kursiem “VISPUSĪGĀS FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS ATTĪSTĪŠANA TRENIŅU PROCESĀ”. Kursi norisināsies no 21. līdz 23. oktobrim no plkst.9.00 līdz 18.00 Rīgas Franču licejā Mēness ielā 8.

Kursu darba plānā paredzētas gan praktiskās, gan teorētiskās nodarbības. Kursu plāns pielikumā.

Kursu lektori:

  • Krišjānis Kuplis- LSPA vieglatlētikas katedras lektors, Rīgas 3 BJSS fiziskas sagatavotības treneris.
  • Arnis Ritenieks- fiziskās sagatavotības un boksa treneris, LSPA vieslektors.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv. Lūdzam izmantot Rīgas domes edu.riga.lv e-pastus, iesūtot pieteikumu.

Norises laiks: 21.10.2019 - 23.10.2019
Norises vieta: Rīgas Franču licejs, Mēness ielā 8, Rīga

Pielikums
Pieteikuma anketa