Aicinām pieteikties semināram “Problēmu risināšanas prasmju attīstīšana kā efektīva un palīdzoša mācīšanās procesa daļa”

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības pedagogus  pieteikties 6  stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai “Problēmu risināšanas prasmju attīstīšana kā efektīva un palīdzoša mācīšanās procesa daļa” tiešsaistē 2020.gada 2.decembrī no plkst. 10.00. Lektore- Inga Dreimane.

Problēmu risināšana ir ikdienas dzīves neatņemama sastāvdaļa. Kompetentām problēmu risināšanas prasmēm ir būtiska nozīme panākumu nodrošināšanā.

Lektore Inga Dreimane pievērsīsies tēmām:

  • problēmu  risināšanas prasmes atbilstoši bērnu un pusaudžu vecumposmam. vecumposma specifika,
  • mācību un mācīšanās problēmu atpazīšana, nosaukšana,
  • skolēnu prasmju attīstīšana efektīvākam patstāvīgajam mācīšanās procesam
  • caurviju prasmju nozīme un atbalsts mācīšanās procesā,
  • tehnikas un metodes caurviju prasmju izmantošanai palīdzot skolēniem un skolotājiem.

Pieteikuma anketu iesūtīt elektoniski  gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 02.12.2020 - 02.12.2020
Norises vieta: Tiešsaistē

Pieteikuma anketa