36 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi VISPUSĪGĀS FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS ATTĪSTĪŠANA TRENIŅU PROCESĀ”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!!!Rīgas Interešu Izglītības metodiskais centrs aicina interešu izglītības sporta pedagogus pieteikties uz 36 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas sporta kursiem VISPUSĪGĀS FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS ATTĪSTĪŠANA TRENIŅU PROCESĀ, kuri norisināsies 22., 25.un 26.oktobrī no plkst.9.00-18.00.

Kursu darba plānā paredzētas gan praktiskās, gan teorētiskās nodarbības.

Kursu lektori:

Krišjānis Kuplis- LSPA vieglatlētikas katedras lektors, Rīgas 3 BJSS fiziskas sagatavotības treneris. 

Lekciju un praktisko nodarbību tēmas:

Fizisko īpašību attīstīšanas principi bērniem un jauniešiem (ātrums, spēks, izturība);

Iesildīšanās varianti sporta nodarbībās (līdzekļu daudzveidība un piemērotība dažāda vecuma un sagatavotības audzēkņiem);

Treniņu procesa plānošana (pamatprincipi un to realizācija darbā ar bērniem un jauniešiem);

Fiziskās sagatavotības novērtēšana (FS testu izmantošanas iespējas un nozīme sporta nodarbībās);

Skriešanas, lēkšanas un mešanas vingrinājumi vieglatlētikā (tehnika un izpildījuma variācijas);

Ēriks Visockis- “EVFizoFit” vadītājs, Latvijas hokeja, basketbola, handbola vīriešu izlašu fiziskās sagatavotības treneris, fizioterapeits, LSPA vieslektors.

Lekciju un praktisko nodarbību tēmas:

Spēka, līdzsvara un koordinācijas attīstīšanas modeļi bērnu un jauniešu sportā. Spēka vingrinājumu progresijas bērnu un jauniešu sportā;

Ātruma attīstīšana bērnu un jauniešu sportā;

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 2018.gada 22., 25. un 26.oktobris no plkst. 9.00-18.00
Norises vieta:

  • oktobrī- praktiskā daļa “EVFizioFit” zālē “Enri” tenisa kluba telpās, Vaidavas ielā 4a, Rīga, un teorētiskā daļa BJC “Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona ielā 99, Rīgā.
  • un 26.oktobrī Rīgas Franču licejā, Mēness ielā 8, Rīga

Kursu apraksts un pieteikuma anketa pielikumā.

Norises laiks: 22.10.2018 plkst. 9.00 - 26.10.2018 plkst. 18.00
Norises vieta: “EVFizioFit” zālē “Enri” tenisa kluba telpās, Vaidavas ielā 4a, BJC “Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona ielā 99,Rīgas un Franču licejā, Mēness ielā 8

Pielikums
Pieteikuma anketa