Kultūras centrā “Imanta” norisināsies Aivja Pīzeļa gleznu izstāde “Savvaļa”

No 2022. gada 2. aprīļa līdz 1. maijam  Rīgas kultūras un atpūtas centra “Imanta” 2. stāva galerijā būs skatāma Aivja Pīzeļa personālizstāde “Savvaļa”.

Par izstādi stāsta Aivis Pīzelis: “Savā vaļā aizgāja pļava, savā vaļā aizgāja mežs, un savvaļā iegāju es. Mani savvaļas meklējumi sākušies Aizkalnes laukos Latgalē. Manas pastaigas vai izbraucieni parasti aizved uz nomaļām vietām, kur asfaltu nomaina zemes ceļi, šauras takas vai neizbrienami brikšņi. Vietas, kur daba ņem virsroku, kur nav civilizācijas un tu vari izbaudīt vientulību un sakārtot domas. Pļavas, meži, krūmi, lauku laukumi, aizauguši grāvji, upes, ezeri, kāda nomaļa māja — tās ir gleznošanas tēmas, pie kurām strādāju ik gadu. Jūra ir savvaļnieciska un nesavaldāma pati pēc savas dabas. Tā nenovelk robežas, allaž pietuvojas, tad atkāpjas. Pārnesot uz audekla dzīvās dabas pulsāciju, mākslinieks nav bezkaislīgs vērotājs, bet gan tiešs sajūtu attēlotājs. It īpaši tas izpaužas plenēra glezniecībā. Manas gleznas parasti ir krāsām piesātinātas, ekspresīvas, dzīvas. Gleznojums, kas top kā ieelpa —  izelpa — brīvi nepiespiesti. Ne visu var izskaidrot ar saprāta pieņemtajiem likumiem, īsta māksla ir kas augstākstāvošāks — tāda, ko var apjaust tikai sajūtu līmenī.”

Izstāde atvērta katru dienu no plkst. 10.00 līdz 20.00 un ir apskatāma bez maksas. Apmeklējot Kultūras centru, lūdzam ievērot aktuālos epidemioloģiskos drošības noteikumus.

Aivis Pīzelis dzimis 1988. gadā Preiļos. 2009. gadā pabeidzis Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Vizuāli plastiskās mākslas programmu. 2013. gadā Latvijas mākslas akadēmijas Latgales filiālē iegūts mākslas bakalaura grāds, bet 2015. gadā Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās. A. Pīzeļa radošā darbība cieši saistīta ar Latgali, darbi bijuši skatāmi gan dzimtajos Preiļos, gan citviet Latgalē — Rēzeknē, Daugavpilī, Varakļānos, Balvos, Krāslavā, tāpat arī citur Latvijā — Jelgavā, Jūrmalā, Salaspilī kā arī Rīgā.