Konkursa “Plakāts valsts svētkos 2022” izstāde un rezultāti

Bērnu un jauniešu centrs “Laimīte” ir priecīgs un gandarīts, sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienu un atceroties Latvijas brīvības cīnītājus pateicībā par to, ka dzīvojam skaistā, zaļā, sakoptā zemē, kuras vārds ir LATVIJA. Latvija ir mūsu mājas, mūsu dzimtene, mūsu tēvu tēvu iekopta, lolota, mīlēta no paaudzes paaudzē. Cilvēku mīlestība pret valsti, tās nozīme, ideja, bērnu un jauniešu uztvere, iztēle redzama astoņdesmit piecos konkursam iesūtītajos darbos. Aizkustinoši krāsaini, patiesi vēstījumi par to, kas ir valsts svētki katram no darba autoriem.

Paldies konkursa plakāta autoriem par to, ka radījāt, dalījāties, mudinājāt apstāties, novērtēt un pārdomāt vērtības, kuras mums ir.

Paldies žūrijas komisijai: Elitai Kalnačai, Ilzei Rimicānei, Helgai Jaksonei, par vērtējumu, tas ir dāsns – septiņdesmit seši laureāti.

Priecājamies par pedagogiem, kuri tik mākslinieciski veiksmīgi, iedvesmojoši ir sagatavojuši savus audzēkņus, lai saņemtu labu un teicamu novērtējumu.

Paldies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas programmai par finansiālo atbalstu.

Laureāti

Digitālā izstāde

Lai mierīgi, svinīgi valsts svētki!


Informāciju sagatavoja:
Maira Kalniņa