Kauss no Lietuvas atceļo uz Latviju!

Pārvarot sniegputeni, apledojušus ceļus Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” sporta tūrisma pulciņa komanda, iegūstot 1.vietu vecākajā grupā, atgriezās no A.Babiežai piemiņas kalnu tūrisma tehnikas sacensībām. Sacensības notika 7.decembrī Elektrenai pilsētā, Lietuvā.

Sacensībās piedalījās labākās Lietuvas komandas trīs vecuma grupās – vidējā, vecākā un pieaugušo. Pēc vecuma pieteicāmies startēt vidējā grupā, bet tā kā organizatoriem vizuāli (jo darbībā mūs vēl neredzēja) izskatījās, ka mēs spējam ko vairāk, piedāvāja nostartēt vecākā grupā. Ieguvām daudz interesantāku, tehniski sarežģītāku distanci, kā arī lielu gandarījumu, ka tika pārspēta spēcīgākā Lietuvas vecākās grupas komanda.

Pēc mūsu domām kalnu tūrisma tehnikas sacensībās Lietuvas komandas ir vienlīdz spēcīgas Latvijas komandām. Tomēr ļoti atšķiras ar to skaitu. Lietuvā ir daudz, daudz lielāka konkurence, jo vairāk komandu katrā vecuma grupā. Sevišķi pieaugušo grupu komandas, kas Latvijā ir salīdzinoši maz.

Lielu paldies sakām Rīgas Skolēnu pils šoferim Aivaram Bahmanim, kas pa tumsu, sniegputeni, ledu mūs nogādāja un atgādāja no sacensībām!

 

Inga Liepiņa,

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”

Sporta tūrisma pulciņa interešu izglītības skolotāja

Inga.Liepina@lspa.lv

Mob.26525949

www.rsp.lv

Skolenu pils sporta turisms 2013.12.07 Lietuva8

(sākot no kreisās puses): Matīss Ziedonis, Antra Kacena, trenere Inga Liepiņa, Anna Jete Gauja, Kristīne Apsēna