Jaunajam mācību gadam durvis ver Rīgas interešu izglītības iestādes

Ar saukli “Nāc un piedalies!” jauno mācību gadu sāk Rīgas interešu izglītības iestādes, aicinot bērnus un jauniešus  drošā vidē jēgpilni pavadīt savu brīvo laiku, attīstot prasmes mūzikas, dejas, mākslas, tehniskās jaunrades u.c. interešu izglītības jomās. Jaunus audzēkņus uzņem astoņas Rīgas interešu izglītības iestādes.

Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs bērniem un jauniešiem vecumā no 2 līdz 25 gadiem ir iespēja apmeklēt plašo interešu izglītības programmu (turpmāk-pulciņu) klāstu, kas orientēts gan uz audzēkņu individuālo kompetenču pilnveidi, gan kolektīvo un sadarbības prasmju attīstīšanu, kā arī karjeras vadības prasmju apguvi. Interešu izglītība pieejama katrā izglītības iestādē, izvēlēties iespējams, gan pēc interesēm, gan pēc pieejamības tuvāk dzīves vietai, taču ne reti tieši skolotāja personība ir tā, kas piesaista un liek izvēlēties kādu no pulciņiem.

2019./2020.m.g. kopumā Rīgā pulciņus apmeklēja 80685 bērni un jaunieši, no kuriem 55981 vispārējās izglītības iestādēs, 23901 – interešu un 803 – sporta izglītības iestādēs. Rīgas pašvaldībā kopumā darbojas astoņas interešu izglītības iestādes, kas atbilstoši interešu izglītības programmu klasifikācijai, bērniem un jauniešiem piedāvā iesaistīties vairāk nekā 500 dažādās interešu izglītības programmās, no kurām aptuveni 80% ir bezmaksas pulciņi.

Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs (turpmāk- Metodiskais centrs) ikdienā organizē Rīgas interešu izglītības skolotāju profesionālās kompetences pilnveidi, kā arī īsteno metodisko atbalstu. Metodiskā centra vadītāja Inga Cimiņa uzsver, ka darbs pie skolotāju pilnveides neapstājās arī ārkārtējās situācijas laikā: “Esam atbalstījuši interešu izglītības skolotājus, organizējot kursus un seminārus, ļaujot apgūt  dažādus tiešsaistes rīkus, kas palīdzējis nodrošināt gan attālinātā darba formu īstenošanu, gan uzlabojušas pedagogu IT prasmju izaugsmi. Šobrīd aktuālas ir 30 interešu izglītības pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas, un jaunajam mācību gadam esam sagatavojuši 5 papildus programmas. Kā jauninājums jāuzsver 2 programmas, kas sniegs atbalstu skolotājiem, domājot par iekļaujošo izglītību bērniem ar īpašām vajadzībām un bērniem ar mācību traucējumiem. Un, neapšaubāmi, visi kultūrizglītības programmās iesaistītie gan skolotāji, gan bērni un jaunieši joprojām turpina gatavoties un ar cerību lūkoties nākamās vasaras lielajā notikumā  – XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos! Lai mums skaists šis ceļš!

Šogad ikvienā interešu izglītības iestādē gatavošanās jaunajam mācību gadam iet roku rokā ar drošības un veselības situācijas analīzi, pielāgošanos un jaunu darba formu ieviešanu. Rīgas interešu izglītības iestādes pauž gatavību strādāt atbilstoši esošajiem apstākļiem. “Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale” ir gatavs uzņemt septembrī jaunus audzēkņus, kā arī turpināt darbu ar esošiem mūsu audzēkņiem, ievērojot visas epidemioloģiskās drošības prasības, ātri reaģēt uz situāciju valstī, sekojot Izglītības Ministrijas, Veselības Ministrijas un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta norādījumiem. Esam cerību pilni, ka bērni un jaunieši šajā mācību gadā varēs apgūt interešu izglītības programmas klātienē,” komentē bērnu un jauniešu centra “Daugmale” direktors Edgars Šāblis, savukārt tehniskās jaunrades nama “Annas 2” direktora vietniece audzināšanas jomā Katrīna Dūka atklāj, ka neierastā situācija nav ļāvusi apturēt izaugsmi un pat kalpojusi kā atspēriena punkts: “Šobrīd Tehniskās jaunrades nama (TJN) “Annas 2″ darbnīcās, studijās un pulciņos rit aktīva audzēkņu uzņemšana. Īpaši aktīvi un radoši COVID epidēmijas laikā bijuši dronu un lidmodeļu darbnīcas skolotājs Oskars Raudiņš, raķešu modelisma skolotājs Ilmārs Breidaks, kā arī kuģu modelisma skolotājs Lauris Pumpurs, kuri realizējuši trīs nopietnus projektus. Pulciņu skolotāji paši izveidojuši kompleksu CNC putuplasta griezēju: ciparu vadības darbgaldu, termo kasti, kas domāta kompozītmateriālu izcietēšanai, kā arī termālo gaisa plūsmu noteikšanas ierīces, kas darbojas bezvadu sensoru tīklā. Pēdējais projekts tapis arī kā Dronu un lidmodeļu skolotāja Oskara Raudiņa bakalaura darbs. Šis ir pierādījums tam, ka neierastā situācija nav ļāvusi apturēt izaugsmi un pat kalpojusi kā atspēriena punkts tehniskās jaunrades darbnīcu mācību vides un darba procesa uzlabošanai. Patīkamas pārmaiņas pieredzējušas arī TJN “Annas 2″ Filmu studijas telpas, kas nu ir ieguvušas jaunu, svaigu veidolu ar Rīgas domes Īpašumu departamenta atbalstu. Filmu studijas skolotājs Viesturs Graždanovičs atklāj, ka jaunajā 2020./2021. mācību gadā Filmu studijā būs iespēja apgūt arī jaunas montāžas prasmes.”

Uzņemšana Rīgas Interešu izglītības iestādēs jau sākusies, no 29. augusta notiks arī atvērto durvju dienu pasākumi, kas aicinās interesentus ne tikai iepazīties ar interešu izglītības iestāžu programmu piedāvājumu, bet arī aktīvi līdzdarboties radošajās darbnīcās, sporta un citās aktivitātēs, ieskatoties radošajā procesā, kas ik dienu norisinās katrā no interešu izglītības iestādēm. Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils” šogad atzīmēs 80 gadu jubileju un ar cerībām skatās uz tradīciju turpināšanu arī šajā mācību gadā, uzsverot interešu izglītības skolotāju profesionalitāti, pielāgojoties jaunajai situācijai: “Ar moto “Rīgas Skolēnu pils – Tavu iespēju pils” esam gatavi savā 80. mācību gadā uzņemt audzēkņus klātienes nodarbībās. Skolotāji gaida esošos un jaunos audzēkņus, lai varētu kopā radīt, eksperimentēt, mācīties, muzicēt, sportot, dejot un darīt daudz ko citu. Uzņemšanu pulciņos organizēsim kā katru gadu septembra sākumā, ievērojot drošības pasākumus un distancēšanos. Pierakstīšanās būs telpiski izvietota pa 3 stāviem uz ko norādīs ceļazīmes. Uzņemšanas nedēļa noslēgsies ar Atvērto durvju dienu 8.septembrī. Šajā dienā piedāvāsim skolotāju konsultācijas, radošās darbnīcas, meistarklases, koncertu un dažādas aktivitātes, kā arī pierakstīšanos pulciņos,” stāsta bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” direktore Māra Vilciņa.

Vairāk informācijas par ATVĒRTO DURVJU DIENĀM!

 Par interešu izglītības programmu pieejamību skolās aicinām interesēties izglītības iestādēs.