Izdota grāmata “Tautastērpa komplektēšanas pamati”

Latvijas Nacionālais kultūras centrs izdevis etnogrāfes, Dr. hist. Aijas Jansones pētījumu apkopojumu “Tautastērpa komplektēšanas pamati”. Izdevums ir metodisks materiāls latviešu tautastērpa darinātājiem un nēsātājiem, to no 3. augusta iespējams iegādāties Latvijas Nacionālajā kultūras centrā.

Aija Jansone, grāmatas autore, skaidro: “Jaunākie pētījumi par apģērba attīstību dažādos Latvijas kultūrvēsturiskajos apgabalos uzrāda atšķirīgu ainu, nekā to redzam 20. gs. 1. puses etnogrāfiska satura izdevumos, kuros galvenokārt akcentēta tautas apģērba izplatība konkrētā vietā, apejot ziņas par laiku un vēsturiskiem apstākļiem, kad konkrētais apģērbs tika valkāts. Lai novērstu šo vairāk nekā pirms 100 gadiem ieviesto pieeju, radās nepieciešamība uzrakstīt izdevumu “Tautastērpa komplektēšanas pamati”, kurā parādīta tautas apģērba attīstība laikā. Ceru, ka jaunais izdevums rosinās Latvijas sabiedrību daudz zinošāk darināt, komplektēt un valkāt tautastērpu, kas ir nozīmīgs mūsu tautas nacionālās identitātes simbols.

Grāmatas 136 lapaspusēs apkopotais materiāls balstās uz autores pētījumiem par tautas ģērbšanās kārtības maiņu Latvijas teritorijā, izdevumā sniegti ieteikumi gan sieviešu, gan vīru, gan bērnu tērpu komplektēšanai. “Tautastērpa komplektēšanas pamati” ir noderīgs izziņas avots ikkatram tautastērpa darinātājam un nēsātājam – folkloras kopu dalībniekiem, tautas deju kolektīvu dejotājiem, koristiem, koklētājiem un tautas lietišķās mākslas studiju meistariem.

Ilustrācijai izmantoti lietiskie un rakstītie avoti, publicētas aizvadīto gadu veiksmīgākās tautas apģērbu rekonstrukcijas, kā arī XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Tautas tērpu skatē godalgotie tērpi.

Latvijas Nacionālā kultūras centra tautas lietišķās mākslas eksperte Linda Rubena uzsver: ”Metodiskais materiāls “Tautastērpa komplektēšanas pamati” ir ceļvedis latviešu tautastērpa komplektēšanā, lai ikviens interesents varētu iegūt pirmo priekšstatu par latviešu apģērbu un to, kā tas mainās cauri laikiem. Tā ir rokasgrāmata tērpa izvēlē gan individuālā tērpa darinātājam, gan korim vai deju kolektīva dalībniekam. Domājot par 2023. gada Dziesmu un Deju svētkiem, aktuāls kļūst jautājums – kā tērpties, ko vilkt mugurā – to palīdzēs risināt šis izdevums.

Grāmatu no 3. augusta iespējams iegādāties Latvijas Nacionālajā kultūras centrā (Pils laukums 4, Rīga). Cena 15 EUR. Izdevumus iespējams iegādāties pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot 25427450 vai rakstot uz izdevumi@lnkc.gov.lv.

Informācija pārpublicēta no Latvijas Nacionālā kultūras centra mājas lapas.