Interešu izglītības skolotāj, paldies, ka tevi interesē!

Noslēdzoties 2020./2021. mācību gadam, Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs vēlas teikt lielu paldies visiem interešu izglītības skolotājiem un izglītības iestāžu administrācijām, ka arī sarežģītos un izaicinošos apstākļos spējāt iedvesmot, attīstīt un veicināt interešu izglītības audzēkņu izaugsmi. 

Šis laiks mums iemācījis pielāgoties, ātri reaģēt, kā arī uzticēties un paļauties uz saviem audzēkņiem, viņu spējai darboties individuāli arī pulciņos, kas parasti notiek tikai kolektīvi. 

Attālinātais mācību process nav bijis šķērslis interešu izglītības radošajam, kā arī metodiskajam darbam. Šogad Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs kopumā īstenojis 47 pedagogu profesionālās pilnveides programmas, īstenots vērienīgs forums “Interešu izglītība – vērtības un izaicinājumi”, kurā piedalījās gan Rīgas, gan Latvijas interešu izglītības speciālisti, attālināti norisinājušās 2 digitālās izstādes, skatuves runas konkurss, vairāki folkloras jomas pasākumi, esam virtuāli vienojušies gan dziesmā, gan dejā. Kultūrizglītības kolektīvi neatlaidīgi un pašaizliedzīgi uzturējuši Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīciju tā, kā apstākļi to ļāvuši darīt.  Šajā mācību gadā veiksmīgi īstenota arī interešu izglītības metodisko materiālu skate, kurā piedalījās rekordliels dalībnieku skaits, uzsākts darbs pie vairāku jaunu metodisko materiālu izveides un izdošanas. Būtiski, ka atvēršanas svētkus 8. jūnijā piedzīvos ilgi gaidīts nošu krājums – metodiskais materiāls “Tur, kur jūras satiekas” vokālajiem ansambļiem un koriem, kuru sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru veidojis 31 Rīgas interešu izglītības skolotājs – vokālo ansambļu vadītājs un koru diriģents.

Ar sveicieniem un gaišām domām par vasaru, paldies par izaicinājumiem pilno mācību gadu saka arī Rīgas domes deputāte, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Iveta Ratinīka.

Interešu izglītības skolotāj, paldies, ka radi, iedvesmo un sadarbojies! Lai skaista vasara!

* Paldies mūsu kolēģei, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra folkloras jomas galvenajai speciālistei, Dinai Liepai par skaisto kokles spēli video sveicienos.