Interešu izglītības iestāžu direktoru vietnieki tiekas Mīlgrāvī

11.februārī notika Rīgas interešu izglītības iestāžu direktoru vietnieku sanāksme, kuras dalībniekus savās mājās uzņēma kolēģi no Bērnu un jauniešu centra „Mīlgrāvis”. Viesi iepazinās ar BJC „Mīlgrāvis” pulciņiem, skolotājiem un to veikumu, apskatīja bērnu darbu izstādi, vēsturiskās liecības par renovēto ēku Baltāsbaznīcas ielā 14, kurā atrodas centrs, tās vēsturi u.c. Paldies Dacei, Ingrīdai un direktoram Viktoram Tetteram par atsaucīgo, silto, laipno atmosfēru un gaisotni!

Vietniekiem notika arī tikšanās ar Rīgas domes speciālistiem par darba jautājumiem un aktualitātēm izglītībā: sabiedrības integrācijas projektiem, brīvprātīgo darba projektiem, skolotāju atalgojumu, Rīgas interešu izglītības pasākumu projektiem u.c.

Pēcpusdienā darba turpinājums noritēja Augusta Dombrovska Mūzikas skolā un skaistajā Kultūras pilī „Ziemeļblāzma”.

 

Informāciju sagatavoja:

Iveta Freimane, skolenupils@gmail.com

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”

direktora vietniece

www.rsp.lv

https://www.facebook.com/BJCRSP