Informātīvā sanāksme – seminārs Rīgas interešu izglītības iestāžu izglītības metodiķiem

Informējam, ka Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs organizē informatīvo sanāksmi – semināru Rīgas interešu izglītības iestāžu izglītības metodiķiem 2019. gada 10.oktobrī plkst. 10.00 Bērnu un jauniešu centrā „Laimīte”, Baltāsbaznīcas ielā 14, Konferenču telpā.

Darba kārtība:

  1. Rīgas interešu izglītības iestāžu un Centra aktuālie sadarbības jautājumi 2019./2020.mācību gadā;
  2. Rakstura audzināšana un līderība, lektors Egils Purviņš, A.Havarda Tikumiskās Līderības institūta pasniedzējs, iekšējās izaugsmes un dzīves kvalitātes treneris (sertificēts koučs);
  3. Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skates norises aktualitātes;
  4. 2019./2020. mācību gada pasākumu plāns
  5. Dažādi jautājumi, diskusijas.

Kontaktpersona: Marina Lučko, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra projektu vadītāja metodiskajā darbā,  e-pasts; marina.lučko@intereses.lv ; tālrunis 26807009.