Iepazīsti Interešu izglītības metodisko materiālu skates 2021 dalībniekus: Marina Dumberga-Lobanova

Nu jau par labi iesakņojušos tradīciju kļuvusi ikgadējā Rīgas Interešu izglītības metodisko materiālu skate, kura savus augļus mums dod ik rudeni. Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra stiprākā pārliecība ir, ka interešu izglītībai ir milzīga nozīme katra bērna un jaunieša izaugsmē. Un viena no lielākajām interešu izglītības vērtībām ir skolotāji, kas meistarīgi strādā ar saviem audzēkņiem. Paldies viņiem par ieguldījumu un vēlmi dalīties pieredzē, lai mēs visi taptu bagātāki. Tādēļ šogad vērsim vaļā PŪRA LĀDI un iepazīstināsim Jūs gan ar interešu izglītības skolotājiem, gan viņu veidotajiem darbiem Interešu izglītības metodisko materiālu skatei. 

  1. gada Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatē piedalījās 29 skolotāji no 9 izglītības iestādēm ar 23 darbiem.
Iepazīsti skolotāju Marinu Dumbergu-Lobanovu, kas skatē piedalījās ar darbu “Dejotāju vispārīgā fiziskā sagatavotība, izmantojot klasiskās dejas pamatelementus mājas apstākļos”.

Darba autore, Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” interešu izglītības skolotāja Marina Dumberga-Lobanova, ir horeogrāfiskā ansambļa “Pērlīte” vadītāja. Interešu izglītībā Marina strādā jau 11 gadus. Veidot šo darbu un piedalīties metodisko materiālu skatē autori motivēja vēlme dalīties ar pieredzi, kas var palīdzēt arī citiem attālinātā darba procesā.

 

Ar Marinas Dumbergas-Lobanovas materiālu “Dejotāju vispārīgā fiziskā sagatavotība, izmantojot klasiskās dejas pamatelementus mājas apstākļos” iespējams iepazīties šeit.

Materiālu publicēšanai sagatavoja: Marina Dumberga-Lobanova, Inga Korņejeva, Oskars Vainausks, Marina Lučko, Inga Cimiņa.