Iepazīsti Interešu izglītības metodisko materiālu skates 2021 dalībniekus: Lilita Rubine

2021. gada Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatē piedalījās 29 skolotāji no 9 izglītības iestādēm ar 23 darbiem. Turpinām vērt vaļā skates darbu PŪRA LĀDI, iepazīstoties ar skates dalībniekiem un viņu darbiem.

Lilita Rubine ir ļoti atvērta un radoša skolotāja, kas ar lielu aizrautību veido gan mūsdienīgu mācību vidi, gan savā darbā izmanto ļoti daudzveidīgu metožu klāstu. Viņas audzēkņi ar prieku apmeklē nodarbības, jo tās ir atraktīvas un dinamiskas. Bieži Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” gaiteņos manāma skolotāja pārvietojoties kopā ar audzēkņiem, meklējot slēpņus, dziedot dziesmas un veicot citus uzdevumus. Attālinātā darba laikā skolotāja Lilita bija viena no pirmajām, kas izmantoja ne tikai digitālos rīkus, kas piemēroti attālinātam darbam, bet vadīja nodarbības Zaļajā klasē “Rīgas Skolēnu pils” pagalmā, neatkarīgi no laika apstākļiem.  2021.gada metodisko materiālu skatē skolotāja Lilita Rubine piedalījās ar darbu “Stāstu stāstīšanas spēle “Pērkons (Thunder)””.

Iepazīsti Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” skolotāju Lilitu Rubini, kas skatē piedalījās ar darbu “Stāstu stāstīšanas spēle “Pērkons (Thunder)””.

Darba autore, Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” interešu izglītības skolotāja Lilita Rubine, vada angļu valodas pulciņus. Par skolotāju strādā 18 gadus. Strādāt interešu izglītībā un mācīt bērniem angļu valodu Lilitai ļoti patīk. Skolotāja uzsver, ka viens no viņas dzīves moto ir: “Dari tikai to, kas Tev patīk”.

Ar Lilitas Rubines darbu “Stāstu stāstīšanas spēli “Pērkons (Thunder)”” iespējams iepazīties šeit.

Materiālu publicēšanai sagatavoja: Lilita Rubine, Oskars Vainausks, Marina Lučko, Inga Cimiņa