Iepazīsti Interešu izglītības metodisko materiālu skates 2021 dalībniekus: Laura Uzlovska

2021. gada Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatē piedalījās 29 skolotāji no 9 izglītības iestādēm ar 23 darbiem. Turpinām vērt vaļā skates darbu PŪRA LĀDI, iepazīstoties ar skates dalībniekiem un viņu darbiem.

Iepazīsti Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas skolotāju Lauru Uzlovsku, kas skatē piedalījās ar darbu “Putnu sugas Latvijā – zināmais un nezināmais”

Darba autore – Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas skolotāja Lauru Uzlovsku, ir ķīmijas pasniedzēja un vada interešu izglītības pulciņu “Jaunie vides pētnieki”. Par skolotāju strādā 11 gadus, interešu izglītībā – septiņus. “Šobrīd skolēnus grūti motivēt piedalīties skolas interešu izglītības pulcinos. Savukārt skolotājam tas ir liels izaicinājums. Agrākās darba metodes ļoti bieži neder. Ir jāpieņem jauni izaicinājumi un jāmainās līdzi. Galvenais, ko cenšos skolēniem iemācīt ir pētīšanas prasmes – atrast to, kas interesē un pētīt. Piemēram, sniegpārslu dažādo formu vai gliemežu pārvietošanās ātrumu”, – stāsta skolotāja. Piedalīties Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatē motivēja jau iepriekšējā dalības pieredze. “Manuprāt, metodiskā skate ir lielisks veids kā prezentēt savu darbu, dalīties pieredzē, kā arī smelt jaunas zināšanas no citiem kolēģiem”, – uzskata Laura. Viņas dzīves moto ir O.Mandino teiktais : “Šai pasaulē es neesmu nācis nejauši. Es esmu šeit ar kādu nolūku. Un šis nolūks ir – izaugt par kalnu, nevis sarukt par smilšu graudu”.

Ar Lauras Uzlovskas darba “Putnu sugas Latvijā – zināmais un nezināmais” prezentāciju iespējams iepazīties ŠEIT

Materiālu publicēšanai sagatavoja:

Laura Uzlovska, Jeļena Jevdokimova, Inga Sidorčika-Boboviča, Oskars Vainausks, Marina Lučko