Iepazīsti Interešu izglītības metodisko materiālu skates 2021 dalībniekus: Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” autoru kolektīvs

2021. gada Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatē piedalījās 29 skolotāji no 9 izglītības iestādēm ar 23 darbiem. Turpinām vērt vaļā skates darbu PŪRA LĀDI, iepazīstoties ar skates dalībniekiem un viņu darbiem.

Iepazīsti Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” radošo skolotāju grupu, kas skatē piedalījās ar metodisko darbu “Darbs nometnē”.

Radošais autoru kolektīvs – Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” interešu izglītības skolotāji Dagnija Timule, Ieva Butlere, Viktorija Čaikova, Viktorija Storoževa un Reinis Vējiņš. Skolotāji vada dažādus pulciņus – lego, gleznošanas studija, keramika, baleta studija, vizuālās mākslas pamati, angļu valoda, vizuālās mākslas studija, vispusīga fiziskā sagatavotība, klasiskās dejas pamati, un ir dažādu interešu izglītības jomu speciālisti – vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, tehniskā jaunrade, valodas, deja, sports, teātris. Piedalīties metodisko materiālu skatē visus apvienoja kopīga ideja – dalīties pieredzē bērnu nometņu organizēšanā, ar ko Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” ir īpaši bagāts un slavens.

Ar materiālu “Darbs nometnē” iespējams iepazīties šeit.

Materiālu publicēšanai sagatavoja: Reinis Vējiņš, Ieva Butlere, Dagnija Timule, Viktorija Storoževa, Maira Kalniņa, Dace Timule, Oskars Vainausks, Marina Lučko