Fotogrāfiju izstāde – rēbuss “Latvijas Republikas Satversme”

Nupat Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” 1.stāvā fotopulciņš atklāja fotogrāfiju izstādi – rēbusu «Latvijas Republikas Satversme». To būs iespējams apskatīt līdz Valsts 100-gades svētkiem. Nāciet un risiniet!

BJC “Rīgas Skolēnu pils” fotopulciņa audzēkņi piedāvā, Latvijas valsts simtgades kontekstā un Latvijas Republikas Satversmes 96. gadu sagaidot, iepazīties ar vairāku Satversmes pantu tekstu, kas kodēts fotopulciņa audzēkņu uzņemtos attēlos un sastāda rēbusu – mīklu, kurā atminamie vārdi vai teikums doti zīmju, figūru un burtu kombinācijās. Skatītājam ir jāatmin katrā fotogrāfijā kodētais vārds un, atbilstīgi norādītajai leģendai, jāizmanto attiecīgie tajā atrodamie burti, lai nu jau citā kombinācijā tos ieraudzītu Satversmes tekstam atbilstīgos vārdos un teikumos. Risinot šo rēbusu, papīrs un zīmulis var izrādīties noderīgi!

19.20. gada 1. maijā Satversmes sapulce sanāca uz savu pirmo sēdi pēc aprīļa vidū notikušām vēlēšanām. No 150 ievēlēto deputātu vidus par Satversmes sapulces priekšsēdētāju kļuva Jānis Čakste, kurš pildīja arī Valsts prezidenta funkcijas. Satversmes sapulce darbojās līdz 1922. gada 7. novembrim, kad likumdevēja funkcijas pārņēma 1. Saeima. Latvijas Republikas Satversme ir Latvijas Republikas pamatlikums – konstitūcija. Jaunvārdu ‘Satversme’ radījis Atis Kronvalds, lai aizstātu svešvārdu konstitūcija. Satversme ir vecākā spēkā esošā Centrālās un Austrumeiropas konstitūcija.

Foto: Mārtiņš Teteris, fotopulciņaaudzēknis

Informāciju sagatavoja: Andris Kozlovskis, Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” fotopulciņa interešu izglītības skolotājs