Esam kopā

Pārtrūka stīga, apklusa dziesma,
Apdzisa zvaigznes, saira sapņi.
Viss tas notika pēkšņi un strauji.
Pielijis sāpju un asaru trauks.

Rīgas Interesu izglītības metodiskais centrs izsaka līdzjūtību Zolitūdes traģēdijā cietušo ģimenēm, tuviniekiem, draugiem.