BJC “Laimīte” organizētais Lāpu gājiens uz Brāļu kapiem

Stiprināt un saliedēt vispārējās un interešu izglītības iestāžu audzēkņus, ģimenes, veidot  patriotismu un piederības sajūtu Latvijai – Latvijas 100. gadadienu sagaidot, godināt un pieminēt Latvijas brīvības cīnītājus, kuri izcīnīja mūsu valsti, tāds ir pasākuma mērķis un  tāpēc 14.novembrī plkst. 19.15 devāmies Lāpu gājienā. Pašvaldības policijas pavadīti, neieskaitot policijas darbiniekus,   100   dažādu paaudžu gājiena dalībnieki,  nesot Latvijas valsts karogu un ziedu klēpjus, svinīgi devāmies uz Brāļu kapiem. Klusējot lāpu ceļš virzījās  līdz Svētās uguns altārim,  kur nolikām ziedus  un veltījām piemiņas vārdus brīvības cīnītājiem, kurus godinājām ar klusuma brīdi un nodziedājām karavīru dziesmu “Div’ dūjiņas” un “Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas”. Tālāk devāmies cauri kapu laukam pie Mātes Latvijas tēla. Ziedi un svecīšu liesmas gulstas pieminekļa pakājē.

Kā tradīcija ir Mārtiņa Brauna dziesma  “Saule. Pērkons. Daugava.”, kura izskan pāri kapu laukam, par bojā gājušām dvēselēm.

Informāciju sagatavoja: BJC “Laimīte” metodiķe Maira Kalniņa