BJC “Altona” audzēkņi iedzied pavasari

Pavasaris ir dabas mošanās laiks: nedaudz miegains, brīžiem impulsīvs un skaļš, tad savādi kluss, tad ņurdoši dzirkstošs un dziedošs,  un tieši tikpat mainīga gaisotne valda arī BJC “Altona”.  Tāpēc mūsu audzēkņi  šo mācību gadu palēnām noslēdz un savas jaunapgūtās prasmes nes ārpus iestādes telpām.

10. maijā muzikālā teātra studija viesojās Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā Torņakalnā ar izrādi “Diegabiksis”. Mazie pacienti ar patiesu interesi un sajūsmu noskatījās izrādi. Pedagogi Līga Tīruma un Uģis Tīrums bija parūpējušies ne tikai par audzēkņu sniegumu, bet arī par skatuves noformējumu un izrādei atbilstošiem tērpiem. Brīvprātīgās Dace Marhilēviča un Madara Špoģe, kā arī pedagoģes Dzintra Kņaze, Irma Ķirse un Andra Mihailova palīdzēja teātra rekvizītu pārvadāšanā, skatuves iekārtošanā un audzēkņu izrādes tēlu vizuālā sagatavošanā.

Savukārt  11. maijā vokālās studijas “Mārītes” un jauno mūziķu studijas audzēkņi  ar koncertu iepriecināja senioru rezidences “Dzintara melodija” iemītniekus. Pedagogi Aija Liepiņa, Andris Šmaukstelis, Raitis Vanags bija sagatavojuši pavasarīgu dziesmu repertuāru un muzikālo pavadījumu.

Visas aktivitātes bija emocionāli pozitīvu sajūtu piesātinātas gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Kopumā pasākumā iesaistījās 23 dalībnieki un 74 apmeklētāji.

Par aktivitāšu iespēju  ārpus ietādes telpām jāpateicas brīvprātīgā darba programmas projektam  “Rakstu rakstus rakstīsim” un finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Projektu vadītāja Kristīne Pazare

Adrese: Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004

E-pasts: bjcaltona@riga.lv