Bērnus un jauniešus aicina piedalīties foto orientēšanās sacensībās “Torņakalna pērles”

Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona” aicina bērnus un jauniešus aizraujošā un interesantā veidā iepazīt Torņkalna vides un kultūras pērles, piedaloties foto orientēšanās sacensībās “Torņakalna pērles” 2021. gada 7. oktobrī.

Aicinām iepazīties ar NOLIKUMU.

Sacensībās var piedalīties Rīgas pilsētas izglītības iestāžu 5. -12. klašu skolēni un 1. -4. klašu skolēnu un viņu vecāku veidotas komandas 4 cilvēku sastāvā. Dalībai sacensībās no katras iestādes var pieteikt 4 – 5 komandas. Komandas ierodas Pārdaugavas BJC “Altona” plkst. 14.45, piereģistrē fotoaparātu vai telefonu, ar kuru tiks veikti uzdevumi. Aizlīmētā aploksnē komandas saņem foto orientēšanās maršruta karti un uzdevumus. Komandām starts tiek dots plkst. 15.00 – pa izplānoto maršrutu komandas veic uzdevumus: fotogrāfē, meklē objektus, atbild uz jautājumiem un līdz plkst. 17.00 atgriežas Pārdaugavas BJC “Altona”.

Komandu sniegumu vērtēs Pārdaugavas BJC “Altona” izveidota un apstiprināta žūrija. Sacensību rezultātu paziņošana notiek 2021. gada 7. oktobrī plkst.18.00 Pārdaugavas BJC “Altona” zālē.

Informācija par sacensību rezultātiem 2021. gada 11. oktobrī tiek publicēta interneta vietnē www.intereses.lv un www.altona.riga.lv.

Nāc un iepazīsti Torņkalnu!

Informāciju sagatavoja: Jolanta Komarovska, Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” izglītības metodiķe