Bērnu vokālo ansambļu pirmsskolas un sākumskolas vecuma grupu dziedāšanas svētki “Mīlestības diena Latvijai”

Šogad mūsu dziedošajiem bērniem jauns izaicinājums – pirmo reizi esam iecerējuši iestudēt teatrālu uzvedumu “Kaķīša dzirnaviņas” pēc Kārļa Skalbes “Kaķīša dzirnavas” pasakas motīviem. Ar lielisko Valda Zilvera mūziku un Dainas Strelēvicas libretu. Lai svētki izdotos, aicinām jūs, ansambļu vadītājus, uz kopēju sadarbību.

Dalību pasākumā var pieteikt Rīgas pilsētas interešu izglītības un Kultūras pārvaldes Bērnu vokālo ansambļu pirmskolas vecuma un sākumskolas vecuma grupas. Tā mēs visi kopā ar mazajiem dziedātājiem šajā gadā sagaidīsim Pirmo Adventi, jo dziedāšanas svētki “Mīlestības diena Latvijai” notiks 2022. gada 27. novembrī Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” Ziemeļblāzmas ielā 36, Rīgā.

Svētki – teatralizēts koncertuzvedums, kurā tiek plānoti 1 vai 2 uzvedumi vienā dienā ar 2-3 stundu pārtraukumu (atkarībā no pieteikumu skaita un epidemioloģiskās situācijas valstī).

Ansambļi uz skatuves uzstāsies pa vienam vai diviem (atkarībā no dalībnieku skaita ansamblī). Pasākuma dalībnieki izpilda 1 konkrētu dziesmu no Uzveduma repertuāra un noslēguma dziesmu Uzveduma finālā. Uz skatuves darbojas arī pieaugušie, tajā skaitā ansambļu vadītāji, kuri kopā ar saviem dziedātājiem iejūtas pasakas tēlos, kamēr teicējs stāsta šo stāstu.

Muzikālais materiāls jau ir izdots kā Rīgas Interešu izglītības Metodiskā centra metodiskais materiāls, nošu grāmata “Kaķīša dzirnaviņas”, kura tiks dalīta vokālo ansambļu un koru diriģentu informatīvajā seminārā 26. septembrī plkst. 14.00 Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils” Krišjāņa Barona ielā 99, 106. telpā vai to var saņemt, iepriekš piesakoties, pamatskolā “Rīdze” Valdemāra ielā 2, (tel.29557442; Arta Grīna). Pavadījuma fonogrammas pievienotas QR koda formātā grāmatā (pie satura). Informācija, kura dziesma jāizpilda konkrētam kolektīvam, tiks nosūtīta katram ansambļa vadītājam individuāli uz pieteikumā norādīto e pastu. Ansambļa dalībnieku vecākiem ir jārēķinās ar papildus pienākumiem, kas saistīti ar tērpu bērnam, kurš piedalās uzvedumā, jo katram ansamblim tiks iedalīta konkrēta loma (piem. Dzirnavnieki, Suņi, Puikas, Runči u.t.t.)

Ansambļa pieteikumu dalībai Uzvedumā pieteikt līdz š.g. 1.oktobrim šeit: https://forms.office.com/r/Gie17giUsd

Ansambļu vadītāji pēc pieteikuma saņemšanas tiks informēti par uzveduma norises secību un mēģinājumu laikiem. Mēģinājumi Kultūras pilī plānoti 25.novembrī pēcpusdienā un 27. novembrī pirms pasākuma sākuma.


Pasākumu rīko Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes, Kultūras pārvaldes un Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs.

Informācija par Uzvedumu un tā norisi:

Arta Grīna, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra galvenā speciāliste (mazie mūzikas kolektīvi un instrumentālā mūzika), tālrunis 29557442, e – pasts: agrina@edu.riga.lv

Lai mums visiem kopā dziedot, izdodas lieliski svētki!